Regler

Rundbana

De senaste reglerna inom rundbana.

Specialreglemente vattensport

Här hittar du de nationella regler och tillägg som gäller för rundbana vid tävling och träning. Håll dig uppdaterad inom sportens regler oavsett om du är arrangör, förare eller åskådare.

De senaste reglerna inom svensk motorsport

Svemos digitala regelböcker

I Svemos digitala regelbok finns alla våra regler, policydokument och Svemos stadgar. Håll dig uppdaterad inom alla sporters reglemente oavsett om du är arrangör, förare eller åskådare.

Digitala regelböcker
En Svemofunktionär håller upp en grön flagga framför skoterförare vid startlinjen.
Framsidan av UIMs regelbok för rundbana 2022.
De senaste internationella reglerna för rundbana.

Internationella regler

Här hittar du de internationella regler som gäller för rundbana vid tävling och träning. Håll dig uppdaterad inom sportens regler oavsett om du är arrangör, förare eller åskådare.