Träna i rundbana

undbana är en båtracingform som körs på en bana, runt ett antal bojar som tillsammans bildar ett varv. I en rundbanebåt är föraren ensam. Båttyperna varierar men i de lägre klasserna är det enskrovsbåtar som används och i de högre klasserna används katamaraner och hydroplan.

Det första steget du tar om du är intresserad av träna rundbana, är att kontakta den förening vars bana du är intresserad av träna på.

 

Licens för att kunna träna

För att kunna träna behövs en förarlicens för rundbana utfärdad av Svemo. För att kunna köpa en licens behöver föraren ha ett medlemskap i en Svemoansluten förening och skapa en profil i Svemo TA. En förarlicens är giltig från och med det att föraren betalt sin licens.
Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat/ålder i nedanstående licensklasser.

• Guldhjälm
• Ungdom
• Junior
• Senior
• Klubblicens

Åldrar för licensklasser
Ovanstående tävlingslicenser kan lösas för helår eller som tillfällig licens (endast helår för elitlicens). En tillfällig licens berättigar till deltagande i en bestämd tävling. Licens löses via förarens profil i Svemo TA.

Är du inte medlem i en klubb och vill prova på att köra på en bana finns möjligheten att köpa en Prova-På-licens, som gäller för ett körtillfälle. Kontakta klubben vars bana du vill prova att köra på, för att få reda på träningstider för förare med Prova-På-licens.

 

Licens i annan gren

Har du redan en befintlig licens som gäller för träning och/eller tävling i en annan gren, kan du även träna rundbana på denna. Du behöver alltså inte köpa en ny licens som gäller för specifikt rundbana.

Bild på en hand med en telefon som visar en Svemo licens på displayen.

Licenser

Köp rätt licens för att träna eller tävla i rundbana. Vilken licens du ska ha beror delvis på din ålder och vilken nivå du kör på.

Licenser – Rundbana

Träna och tävla internationellt

För träning och tävling utanför Sverige måste din svenska förarlicens vara betald. Om du inte har ett internationellt tillägg på din licens måste du lösa till det.

Tävla & träna internationellt