Elitverksamhet

Elitsatsning Snöskoter

Elitsatsningen inom snöskoter innegattar:

  • En ”Future grupp”, för de ungdomar upp till 16 år som har potential och en vilja att utvecklas hela vägen vidare mot Eliten.
  • En ”Observations grupp” till de förare över 16 år som strävar mot internationella satsningar och har potential att lyckas.
  • En ”Elitgrupp” för de som redan har lyckats och behöver fortsatt stöd kring utbildning, test och träningsläger.

Förhoppningen är att ”Elitförarna”, när de trappar ner, ska kunna fortsätta hjälpa till som
tränare och mentorer för de nya i future och observationsgruppen.

Futuregrupp

För ungdomar mellan 12 och 16 år med potential, vilja och ekonomi att inom 4 år tävla internationellt. De ungdomar som antas till Futuregruppen ska ha möjlighet att senare utvecklas/motiveras att ingå i observationsgruppen. De förare som ingår i future gruppen kommer även från sektionen få hjälp kring snöskoterträning, fysisk utveckling samt träning tillsammans med observations och elit grupperna.

Observationsgrupp

För förare över 16 år som lyckats mycket bra nationellt och med målet att tävla även internationellt. Förarna ska ha utvecklingspotential och en stark vinnarinstinkt. De ska vara motiverade att göra sitt bästa och satsa på sin träning till 100% samt förstå att man för att lyckas även måste se till närings- och mentala aspekter.

Vissa av förarna i observationsgruppen bör ha potential att ingå i det centrala Svemo Challenge.

Elitgrupp

Elitgruppen ska bestå av förare som ligger i toppen nationellt, tävlar internationellt, NM och VM och är goda förebilder för yngre förare. De får stöd i sin träning samt råd kring kost och skador. De ska även vara positiva till idén att stödja de yngre förarna som ingår i elitsatsningen och fungera som mentorer till dessa vid sammankomsterna för grupperna samt vid gemensamma träningar övriga säsongen.

Den centrala elitsatsningen för förartalanger och förbundsledare i Sverige.

Svemo Challenge

Syftet med Svemo Challenge är att ge våra svenska talanger förutsättningar att utveckla sina fysiska och mentala kapaciteter för att kunna konkurrera på internationell toppnivå. Uttagningen för Svemo Challenge hålls varje år där 10 - 12 förare 16 år eller äldre får chansen att kvalificera.

Svemo Challenge
En elev på Svemo Challenge gör dips på en dip bar och får instruktioner från en tränare.