Startnummer

Förnya ditt startnummer   

Mellan 1-30 november kan du förnya ditt startnummer för kommande kalenderår. Vill du välja ett nytt startnummer ska du inte förnya startnumret! Startnummer som inte förnyas under november, blir valbara för övriga förare fr.o.m. 1 december.

Byter du klass eller vill välja ett annat ledigt startnummer kan du göra det fr.o.m. 1 december. Läs mer om fasta startnummer i Specialreglemente Snöskoter punkt 3.15.

 Byte av startnummer

Om två förare önskar byta startnummer med varandra, ska detta bekräftas av båda förarna via mail till koordinator innan bytet kan genomföras.

Observera!

  • De nationella startnumren bokas av förare som har licens/tävlar i den klass numren används för!
    (Endast startnummer som du kommer att använda under säsongen får förnyas/väljas!)
  • Har du bokat fel nummer och vill byta? Kontakta koordinator för snöskoter för avbokning av numret.
  • Byter du mellan någon av licensklasserna (exempelvis Guldhjälm och Ungdom) ska du inte boka om ditt startnummer.
    (Då gäller istället nyval av startnummer i annan startnummerklass fr.o.m. 1 december).
    Ditt tidigare bokade startnummer följer ej med mellan olika licensklasser.
  • Ingen arrangör eller serieadministratör får skapa egna startnummerklasser genom Svemo TA!

Nummerplåtsfärger

Klass Bottenfärg Sifferfärg
Guldhjälm Vit Svart
12-14 år Svart Vit
14-16 år Grön Vit
Dam 12-16 år Röd Vit
Sport 600 Gul Svart
Sport 1000 Svart Gul
Stock Blå Vit
Open Vit Svart
Classic-95 Gul Svart
Racer Vit Röd
Unlimited Vit Blå
Damklass Röd Vit

Bokade startnummer