Tävla i EM

Information till dig som förare

Licens

För att delta i Snowcross European Championships krävs det att du som förare innehar elitlicens. Utöver den svenska elitlicensen krävs en internationell mästerskapslicens för tävlingen, FIM Europe Championship one event license. Licensen är endast giltig för denna tävling, se licenspris här.


Antidoping

För att delta i EM ska du ha genomgått e-utbildningen Ren vinnare, efter genomförd utbildning får du ett diplom/intyg som du skickar till koordinator för snöskoter. Du fyller även i blanketten “Appendix 3 – Riders Consent Form” och skickar in tillsammas med diplomet/intyget.

Appendix 3 – Riders Consent Form


Anmälan till EM

Anmälan till EM görs via anmälningsformuläret (entry form) som finns tillgängligt på länken nedan.

Anmälan EM

Skicka in din anmälan per mail alternativt post till koordinator för snöskoter. Kontaktuppgifter hittar du här >>.

Svemo
Att: Snöskoter
Box 2314
600 02  NORRKÖPING

Anmälan till EM skall vara Svemo kansli tillhanda senast 22 marsVänligen notera att anmälan måste skrivas under av föraren och därefter scannas alternativt skickas in i original till Svemo. Efter att ovanstående kriterier och anmälningsformulär inkommit till Svemo kansli, administeras en internationell mästerskapslicens för tävlingen som betalas av dig som förare i din Svemo TA profil. Efter att licensen är betald skickas den till dig på den adress som finns registrerad på dig i Svemo TA.

Tilläggsregler 2021
Supplementary regulations EC Snowcross


Tävlingsregler 

Vänligen läs igenom reglementet för EM.
FIM Europe


Anmälningsavgift
100 Euro betalas på tävlingsplatsen till arrangören.


Startnummer
Startnummer tilldelas av FIM Europe.
Möjlighet att önska nummer finns och ska då anges på anmälningsformuläret.
Observera att det inte är en garanti att du får just det nummer du önskat. 

Information om utformning och placering av nummer finns angivet i
reglementet.

Avanmälan 
Avanmälan till tävlingen görs genom att Svemo kansli informeras på följande adress snoskoter@svemo.se

Du som förare är personligen ansvarig för din avanmälan till förbundet och denna ska lämnas in skriftligt.

Vid eventuell frånvaro från tävlingen utan att avanmälan är gjord, bötfälls föraren enligt föreskrivna regler gällande EM.