Tävla i SM

Skotercross

SM i skotercross arrangeras i klasserna Open och Stock Dam.

För att kunna delta på SM i klasserna Open krävs att föraren uppfyller något av följande:

  1. Nordisk förare med av Svemo utställd helårslicens inom klass Elit för Snöskoter.
  2. Nordisk förare med, av annat nordiskt FMN ansluten till FIM, utfärdad högsta grad nationell licens för snöskoter som uppfyller en jämförbar nivå som för den svenska elitlicensen.
  3. Utomnordisk förare med internationell FIM licens för Snöskoter som uppfyller en jämförbar nivå som för en svensk Elitlicens.
  4. Erhållit av Svemo Snöskotersektion utfärdat Wildcard för aktuell tävling.

För att behålla sin Elitlicens krävs det att föraren under föregående säsong tagit minst 3 poäng i SM. De högst placerade förarna i Sverige Cup (Stock) tilldelas elitlicens. Antalet Elitlicenser som tilldelas baseras utifrån antalet startande, se SR Snöskoter.

Förare kan även ansöka om Wildcard för deltagande i SM. Vid ansökan om Wildcard ska föraren ange vilken nivå du som förare är på, vilka tävlingar/serier du deltagit i samt resultat. Därefter gör Snöskotersektionen en bedömning på om du tilldelas wildcard. Ansökan om Wildcard ska vara sektionen tillhanda senast 1 månad före tävlingen. Du behöver även ha en helårslicens för deltagande i SM.

Ansökan kan göras till max två tävlingar per säsong och kan göras i samma ansökan. Wildcardförare som tar SM-poäng har rätt att lösa Elitlicens för innevarande år eller för kommande år.

Ansökan om Wildcard hittar du här: Wildcard-ansökan (länk)
(Gäller endast svenska förare)

 

Stadioncross

SM i Stadioncross arrangeras i klasserna Open och Stock Dam.

Snöskotersektionen kan begränsa antalet deltagare. Vid begränsning av deltagare avgör snöskotersektionen vilka som får starta i stadioncross SM. Till sin hjälp i detta beslut kan sektionen nyttja sig av resultat från i förväg utsedda uttagningstävlingar eller andra resultat från tidigare tävlingar. Förare som inte har Elitlicens i snöskoter behöver ha en helårslicens, antingen juniorlicens eller seniorlicens.