Dokument & blanketter

Supermoto

För föraren

Välj ett årtal

Regler för tävlingar inom barnidrott i de nordiska länderna

Villkor IFs olycksfallsförsäkring för förare

Försäkringsinformation från FIM till förare

Övriga dokument

Välj ett årtal

Incidentrapport asfalt

Bilaga A supermoto

Manualer för Svemo TA

Välj ett årtal

Laganmälan och laghantering Svemo TA

Activate and use your profile on Svemo-TA

Aktivera och använda din profil på Svemo-TA