Vad är svävare?

Sidhuvud

Svävare är en form av racing som körs på en bana som kan gå på både vatten och land. En svävare drivs framåt av luftens strömningar och svävar fritt ca 20 cm från underlaget genom att ett övertryck bildar en luftkudde under farkostens botten. Vikten på tävlingssvävarna varierar mellan 100-200 kg.

Tävlingarna körs på en rundbana och den ideala banan är en som till hälften går på land och till hälften på vatten. Banan är en rundbana som normalt tar 1-1,5 minuter per varv och det körs 8-10 varv per heat. Det brukar vara en tidsgräns per heat på minimum 10 minuter.

Antalet heat per tävling beror på tävlingens status. Europamästerskap körs i fyra heat med två heat per dag, platsplaceringarna summeras för att utse vinnaren. EM brukar bestå av 4-5 deltävlingar per år. Sverige och Svenska Svävarklubben brukar arrangera EM vartannat eller vart tredje år på Flottsbro skidanläggning i Huddinge. Världsmästerskap anordnas vartannat år och körs i sex heat.

Sporten är som störst i England, där det körs många nationella tävlingar varje år. Andra europeiska länder med svävarutövare förutom Sverige är Frankrike, Italien, Nederländerna, Slovakien, Tjeckien, Tyskland och Österrike.


Vi finns även på Facebook, Instagram som @svemovattensport 

Följ även gärna @svenskasvavarklubben!

För mer information om bland annat tävling, träning och klassindelning maila till Svemo på vattensport@svemo.se.

Vi ses!