Tävla i trial

En mycket koncentrerad ung trialförare hoppar upp på bakhjulet i skogsterräng

De flesta tävlingar avgörs på inhägnade områden med oregistrerade motorcyklar. I tävlingar finns åldersbegränsningar för 80cc, 125cc och över 125cc. Vid tävling ska föraren passera ett antal sektioner med så få fel som möjligt. I senior-, junior- och ungdomsklasserna finns olika svårighetsgrader i sektionerna. De olika svårighetsgraderna markeras med färgade portar i sektionerna. Röda portar har den högsta svårighetsgraden. Därefter följer blåa, gröna, vita och gula portar, som har den lägsta svårighetsgraden. Nybörjare kan dock välja den enklaste vägen i sektionen och behöver inte följa portarna.

För tävling inom Svemo finns ett nationellt tävlingsreglemente samt grenspecifika tävlingsregler.

Tävlingsklasser

 • Nybörjare
 • Ungdom
 • Junior
 • Senior

Licenser

Deltagare i Trialtävling ska inneha förarlicens för Trial utfärdad av Svemo. För att kunna köpa en licens behöver föraren ha ett medlemskap i en Svemoansluten klubb och då skapas en profil i Svemo TA. En förarlicens är giltig från och med det att föraren betalt sin licens.

Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat/ålder i nedanstående licensklasser.

Tävlingslicens

 • Guldhjälm
 • Ungdom
 • Junior
 • Senior
 • Elit

Motionslicens (tävling)

 • Bas

Träningslicens (klubbtävling)

 • Klubb

Ovanstående tävlingslicenser kan lösas för helår eller som tillfällig licens (endast helår för elitlicens). En tillfällig licens berättigar till deltagande i en bestämd tävling. Licens löses via förarens profil i Svemo TA.

Anmälan till tävling

När du har köpt din licens kan du börja anmäla dig till tävlingar. Det är i Svemo TA som du söker efter kommande tävlingar och anmäler dig. När du skickat en anmälan till en tävling hamnar anmälningsavgiften i din varukorg, först när anmälningsavgiften är betald är anmälan fullständig och du är garanterad en plats i tävlingen.

Varje tävling har även särskilda tilläggsregler som du hittar under varje specifik tävling. Dessa beskriver specifik information kring tävlingen som kan vara bra för dig som förare att ha läst innan tävlingen.

Har du frågor kan du kontakta kansliets koordinator.

Breddtävlingar

Nedan hittar du information om distriktsserier i trial.

SM/RM Trial

29/4 Kinna
13/5 Kungsbacka
1/7 Bofors
26/8 Tiger
30/9 Sotenäs
14-15/10 Partille

PM 2023

Anmälan
Anmälan/betalning ska göras via Svemo TA fram till tisdag samma vecka som tävling genomförs (om tävling genomförs är på en lördag och/eller söndag är senaste anmälan tisdag 23:59).

Startavgiften är 500:- i alla klasser.

Tävling
Tävlingarna genomförs med 10 sektioner, tre varv för samtliga deltagare utom Ungdom Grönt och Ungdom Vitt som kör två varv. Vill klubb genomföra tävlingen med 14 sektioner fördelat på två varv, ska Ungdom Grönt och Ungdom Vitt köra totalt 20 sektioner. Maximala tävlingstiden ska vara 5 timmar + 20 minuter respit. Besiktning/säkerhetskontroll genomförs vid start.

Lottningsordning: Ungdom Vitt och Grönt, Junior Vitt, Grönt och Blått samt Senior Vitt, Grönt, Blått och Rött.

Seriepoängen räknas med fallande skala 50-47-45-43-41-40-39 etc i Senior, Junior och Ungdom. När t ex Senior Rött åkare tilldelats sina seriepoäng följer Senior Blått, Senior Grönt och Senior Vitt och motsvarande för Junior och Ungdom. Är det t.ex. två startande i Junior Blått får dessa seriepoängen 50 och 47 och bäste Junior Grönt åkare får 45 seriepoäng etc.

Klasser och pilningsfärg:

Senior (fri kubik)
Rött
Blått
Grönt
Vitt
Junior (1300cc max 21 år)
Blått
Grönt
Vitt
Ungdom (125cc max 16 år)
Blått
Grönt
Vitt

Prisutdelning
Vid SM deltävling delas priser ut till 1an, 2an och 3an i Senior Rött, Senior Blått, Senior Grönt, Senior Vitt, Junior Blått, Junior Grönt och Junior Vitt. I Ungdom Grönt och Ungdom Vitt erhåller alla förare pris.

Priser vid SM-deltävling 2023, exempel deltävling i Kinna
(om logga för Kinna sitter på pokalen behövs inte Kinna på etiketten)
Klasser/spår Text på priser
Senior Rött

Senior Blått

Senior Grönt

Senior Vitt

SM, 1a, 2a, 3a Senior Rött, Kinna 2023

SM, 1a, 2a, 3a Senior Blått, Kinna 2023

SM, 1a, 2a, 3a Senior Grönt, Kinna 2023

SM, 1a, 2a, 3a Senior Vitt, Kinna 2023

Junior Blått

Junior Grönt

Junior Vitt

SM, 1a, 2a, 3a, Junior Blått, Kinna 2023

SM, 1a, 2a, 3a Junior Grönt, Kinna 2023

SM, 1a, 2a, 3a, Junior Vitt, Kinna 2023

Ungdom Blått

Ungdom Grönt

Ungdom Vitt

SM, 1a, 2a, Ungdom Blått, Kinna 2023

SM, 1a, 2a, Ungdom Grönt, Kinna 2023

SM, 1a, 2a, 3a, 4a etc (pris till alla förare) Ungdom Vitt, Kinna 2023

 

Vid avslutande SM-deltävlingen för året utses 1:a, 2:a och 3:a till SM-pristagare i klasserna Senior, Junior, Ungdom och RM-pristagare i Dam.

 

RM Dam

Under 2022 kommer resultaten även redovisas i en damklass med RM-status. Förare anmäler sig i aktuell SM-klass men sammanräknas även i RM-klass.

 

RM 40+ 

Anmälan
Deltagare ska under innevarande kalenderår fylla minst 40 år för att kunna anmäla sig till tävlingen. Anmälan sker enligt vägledning ovan för SM i Svemo TA.

Startavgiften är 500:-.

Tävling
Tävlingen genomförs med 10 sektioner, 2 varv.

Klasser och pilningsfärg:

40+ (max 1300cc)
Blått
Grönt
Vitt

Prisutdelning
RM-tecken delas ut till 1:a, 2:a och 3:a.

Nordiskt Mästerskap Trial 2023

NM kommer 2023 att arrangeras av Nyköpings MS och körs den 23-24 september. För deltagande krävs nationell förar- och minderlicensen.

Läs mer här>>

 

 

EM

Förarinformation för EM-deltagande (pdf)

Tävlingskalender och tilläggsregler EM 2023

 

Vid respektive EM tävling finns följande tävlingsklasser:

– Trial European Championship
Stora EM-klassen för seniorer. Klassen är öppen för förare 16 år och äldre.

– Women European Championship
Klassen är öppen för förare 12 år och äldre.

– Youth European Championship
Klassen är öppen för förare 12-16 år.

– Junior Cup
Klassen är öppen för förare 15-23 år.

– Over 40 Cup
Klassen är öppen för förare från 40 år.

– International Class
Klassen är öppen för förare 16-39 år. Tävlingsklassen är en enskild klass som en sammanräknas i serien.

– Women International Class
Klassen är öppen för förare 12 år och äldre. Tävlingsklassen är en enskild klass som en sammanräknas i serien.

– Youth International Class
Klassen är öppen för förare 12-16 år. Tävlingsklassen är en enskild klass som en sammanräknas i serien.

Vid frågor gällande EM vänligen kontakta
Magnus Liljeblad
magnus.liljeblad@svemo.se

Anmälan

Förare som avser att deltaga i någon av klasserna som ingår i EM skall anmäla sig via blankett som finns att ladda ner nedan.

Anmälningsblankett för EM 2023 (FIM Europe)

Anmälningsformuläret skall fyllas i med versaler. Skriv under formuläret där det står angivet och skicka därefter in det till Svemo kansli, se sista anmälningsdatum längst ned på sidan, på följande mejladress: jonas.nordberg@svemo.se

alternativt via post:
Svemo
Att: Jonas
Box 2314
600 02  NORRKÖPING Kom ihåg! Formuläret skall vara underskrivet på de ställen där det står angivet.

Startavgift
Startavgiften för respektive EM-tävling är 55 Euro per förare och 45 Euro för Minder.
Startavgiften betalas till arrangören vid anmälan på tävlingsplatsen.
Startavgiften dubbleras om den inkommer till arrangören senare än 14 dagar innan tävling.

Viktigt!
Samtliga förare ska ha betalat sin svenska triallicens med internationellt tillägg.
Förare som kör internationell klass måste lösa FIMs internationella licens>>

Tullhandling 

Tävling utanför EU – tullhandling för tävlingsfordon

SISTA DATUM för anmälan till respektive tävling
Vänligen respektera sista anmälningsdatum till Svemo kansli. Kommer anmälan in för sent finns risken att du inte får köra.

EM-licens

För att delta i EM krävs:

 • Svemo triallicens med internationellt tillägg, i Elitlicensen ingår det internationella tillägget
 • EM-licens som utfärdas av Svemo

EM-licens kan lösas på helårsbasis och gäller då samtliga deltävlingar. Licensen går även att lösa som tillfällig licens och gäller då endast till den tävlingen som licensen söks för.
Du kan INTE tävla på en helårslicens för VM!

1. AntiDoping-utbildning
Du som löser en mästerskapslicens, både förare och minder, ska genomgå en e-utbildning gällande Antidoping. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett intyg/diplom som du skickar vidare till koordinatorn på Svemo. Följ länken nedan.

Antidoping Sveriges e-utbildning ”Ren Vinnare”.

2. När du skickat in intyg/diplom för ”Ren Vinnare” läggs licensavgiften upp i din varukorg i Svemo TA. Efter att du betalt din EM-licens får du ett mail skickat från FIM, där du digitalt signerar ett dokument gällande antidoping. Därefter skickas din licens till dig via mail. Du kommer även hitta EM-licensen i din profil i Svemo TA.

Gällande priser EM-licens 2023 Tillfällig licens Helårslicens
EM 2550kr 4200kr
EM Promosport (gäller för vissa tävlingsklasser) 2200kr 3100kr
Assistant (Minder) (behövs inte på EM i Sverige) 2100kr 3000kr

Meddela din koordinator på Svemo vilken licens du vill ha, jonas.nordberg@svemo.se

Var ute i god tid och beställ din licens en månad innan tävling!

VM

Förarinformation för VM-deltagande (pdf)

Tävlingsklasser 

Vid respektive VM tävling finns följande tävlingsklasser:
– FIM Trial GP World Championship
Stora VM klassen för seniorer
Klassen är öppen för förare 16 år och äldre.

– FIM Trial 2 World Championship (max 250cc 2-takt, max 300cc 4-takt)
Klassen är öppen för förare i ålder 16-99 år.

– FIM Trial 3 World Championship (max 125cc)
Klassen är öppen för förare från 14-99 år.

– FIM Women’s Trial World Championship
Klassen är öppen för förare från 16 år.

FIM Women’s Trial2 World Cup
Klassen är öppen för förare från 14 år.

Tilläggregler

Vid frågor gällande VM vänligen kontakta
Magnus Liljeblad
magnus.liljeblad@svemo.se

Anmälan

Förare som avser att deltaga i någon av klasserna som ingår i VM skall anmäla sig via webbanmälan på TrialGP (öppnas i nytt fönster).

Startavgift 2022

Startavgiften för respektive VM tävling är 40 Euro vid endagarstävling och 70 Euro vid tvådagarstävlingar.
Startavgiften betalas till arrangören i samband med anmälan.

OBS! Anmälan efter sista anmälningsdatum kostar 50 Euro extra.

Viktigt!
Samtliga förare ska ha betalat sin svenska triallicens med internationellt tillägg.

Tullhandling 

Trial Des Nations (Lag-VM)

Trial des Nations är trialens Lag-VM och genomförs i en herrklass och en damklass.
Herrar delas upp i en A-grupp som gör upp om World Trophy bestående av de bästa nationerna samt en B-grupp som gör upp om International Trophy bestående av de nationer som inte riktigt än har nått upp till den högsta standarden.

Herrlaget består av fyra förare vars genemsamma resultat räknas samman och damlaget innehåller tre förare och prisbedöms på samma sätt.

Uttagning av landslag sker av förbundskapten.

FIM Trial des Nations / FIM Women´s Trial des Nations 2023

Datum Tävling Land Ort Tilläggsregler
08-10 september FIM Trial des Nations Frankrike Auron

VM-licens

För att delta i VM krävs:

 • Svemo triallicens med internationellt tillägg, i Elitlicensen ingår det internationella tillägget
 • VM-licens som utfärdas av Svemo

VM-licens kan lösas på helårsbasis och gäller då samtliga deltävlingar. Licensen går även att lösa som tillfällig licens och gäller då endast till den tävlingen som licensen söks för.
Meddela din koordinator på Svemo vilken licens du vill ha, jonas.nordberg@svemo.se
Var ute i god tid och beställ din licens, minst en månad innan tävling!

För att få ut din licens måste du även göra följande!


1. Läkarundersökning>>
 (pdf)
Läkarundersökningen som genomförs mellan den 1 juli och 31 december är giltig för kommande år.
Läkarundersökningen görs på speciell blankett utformad för ändamålet. Skicka den till din koordinator på Svemo kansli jonas.nordberg@svemo.se

2. Antidoping-utbildning
Du som löser en mästerskapslicens, både förare och minder, ska även genomgå en e-utbildning gällande Antidoping. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett intyg/diplom som du skickar vidare till koordinatorn på Svemo. Följ länken nedan.

Antidoping Sveriges e-utbildning ”Ren Vinnare”.

3. När du skickat in läkarintyg och intyg/diplom för ”Ren Vinnare” läggs licensavgiften upp i din varukorg i Svemo TA. Efter att du betalt din VM-licens får du ett mail skickat från FIM, där du digitalt signerar ett dokument gällande antidoping. Därefter skickas din licens till dig via mail. Du kommer även hitta VM-licensen i din profil i Svemo TA.

Observera att VM-licensen inte skickas ut innan punkterna 1-3 inkommit samt licensen är betald!

Svemo TA

I TA köper du licens, anmäler dig till tävling, bokar startnummer etc

Svemo TA

Regler finns i våra digitala regelböcker

Regler
Bild på en hand med en telefon som visar en Svemo licens på displayen.

Se vilka licenser det finns i trial och krav på förutsättningar

Licenser