Trialriksdag & träffpunkt

Sidhuvud

Svemo Trialsektionen samordnar varje höst en Trialriksdag för verksamhetens medlemmar. Trialriksdagen är ett mötesforum som syftar till att lyfta och diskutera trialfrågor för sportens utveckling. Alla medlemmar som vill är välkomna att delta och Trialsektionen har som ambition att anordna träffen i samband med någon av höstens tävlingar.

Inbjudan 2022

Trialriksdagen 2022 anordnas i samband med årets sista SM-tävling i Nyköping den 15 oktober.  Mötet börjar efter lördagens SM-tävling, ca 17:30- 20:00 i Nyköpings MS klubbhus.

Anmälan>>>
Anmälan sker senast den 9 oktober, ange dina frågor och diskussionspunkter i din anmälan.

Välkommen!

Svemo Trialsektion

Svemo Trialsektion inbjuder varje vår tävlingsledare, supervisors, arrangörer, trialbranschen samt
övriga intresserade till Träffpunkt trial. Träffpunkten syftar till att gå igenom Trialsektionens arbete och övergripande förbundsfrågor.

Inbjudan 2022

Inbjudan i pdf>>>

Datum: 19 mars 2022
Plats: Elite Grand Hotel, Tyska Torget 2 Norrköping
Tid: 09:30-16:00

Anmälan>>>

Ur programmet

1. Verksamhetsplan
2. Trialsektionen
3. Landslag
4. Internationellt
5. Resultathantering
6. Övriga frågor

Kursavgift

200:- inkl. 2 kaffe, lunch & konferenskostnader. Avgiften läggs upp och betalas in via
Svemo TA. Sektionen bekostar kursavgift & resa för supervisor.

Önskemål om övriga frågor skickas till trial@svemo.se senast 23.59 den 11 mars.

OBS! Trialklubbar ombeds skicka in sina kontaktuppgifter till Svemo kansli för
framtida utskick. I mejlet ska framgå klubbens namn, namn på kontaktperson
samt mejladress. Detta skickas till trial@svemo.se.

Minnesanteckningar

Välj ett årtal

ProtokollTrialNr09_2022-11-17

blankettansokanstatustavlingar.pdf

lakarintyg_vm_lic_trial

Trial Tävlingsformer

Ansökan förnyelse banlicens

ProtokollTrialNr08_2022-10-10

Villkor IFs olycksfallsförsäkring för förare

Försäkringsinformation från FIM till förare

ProtokollTrialNr07_2022-09-05

ProtokollTrialNr06_2022-07-07