Så här arrangerar du en utbildning

Som utbildare ansvarar du för att skapa och administrera utbildningens gemensamma tillfällen.

Titta på filmen nedan och ta del av de manualer som finns för de olika utbildningarna.

Manualer för utbildare:
Skapa och administrera utbildningstillfälle – registrera närvarao och examination>>
Skapa och administrera uppkörning>>

Upplägg för utbildningar:

Barnledarutbildning>>
Guldhjälmsutbildning>>
Tävlingsfunktionärsutbildning>>
Tävlingsledarutbildning>>

Om utbildaren inte fått rätt behörighet, ta kontakt med kansliet via iup@svemo.se och uppge namn, klubb och vilken utbildning som ska genomföras.

Ta kontakt med er SISU-konsulent för att få hjälp att lägga upp en lärgrupp innan utbildningen ägt rum. Det gör ofta att SISU kan hel- eller delfinansiera materialkostnaden.

Kostnaden för utbildningsmaterialet faktureras klubben för de deltagare som slutförtutbildningen.

Hanteringen av persondata innebär ingen annan hantering än vad som redan görs i Svemo-TA.
Information om dataexport från IOL till IUP>>