Rapportera skada

Det här gör föreningsansvarig/tävlingsledare/supervisor/domare

Vid träning i Sverige

Det finns en affisch som föreningen kan skriva ut med en QR-kod till skaderapporten och sätta upp i klubbstugan. Ladda ner affischen>>

Vid tävling i Sverige

Supervisor/domare/tävlingsledare ska notera inträffade skador i tävlingsrapporten med namn och födelsedata på föraren samt skadetyp.

Vid allvarlig olycka vid tävling ska du dessutom fylla i ”Rapport allvarlig olycka vid tävling” (en rapport per person). Direktlänk till formuläret finns i tävlingsrapporten.

Information om hur du fyller i rapporten>>

Ladda ner Word-mall ”Rapport vid allvarlig olycka” – samla information, men rapportera online via tävlingsrapporten!

Misstänkt hjärnskakning vid tävling

Rapportera även misstänkt hjärnskakning via ”Rapportera allvarlig olycka”, så får föraren automatiskt information om hjärnskakning via mejl. Som tävlingsledare/supervisor/domare har du även möjlighet att meddela beslut om licensspärr via samma formulär.

Misstänkt hjärnskakning vid träning (roadracing)

Rapportera misstänkt hjärnskakning via Skaderapport träning, så får föraren automatiskt information om hjärnskakning via mejl. Som träningsledare har du även möjlighet att meddela beslut om licensspärr via samma formulär.

Skadeanmälan If

Som ledare är det viktigt att du påminner skadad eller vårdnadshavare att de själv behöver anmäla skadan till försäkringsbolaget If skadeservice via telefon på 08-121 88 330 eller via mejl till olycksfall.foretag@if.se.

Kontakta IF via deras Chatbot.
Länk till chatbot>>