Ny miljörevisionsblankett fr.o.m. 2024

Under hösten har Svemo miljökommitté tillsammans med Svenska Bilsportförbundet arbetat fram ett förslag till en ny miljörevisionsblankett. Syftet och målsättningen med arbetet har varit att förenkla och tydliggöra tillämpningen av blanketten vid miljöcertifiering och uppföljande miljörevisioner. Förslaget till den nya blanketten presenterades vid höstens miljöforum, där representanter från distrikt och sektioner från båda förbunden fick inkomma med synpunkter på arbetet. Miljökommittéerna arbetade vidare med synpunkterna och de tidigare tre miljörevisionsblanketterna (med tillhörande handledningar) har fr.o.m. 2024 ersatts av en gemensam blankett.

Blanketten gäller inför kommande förnyelser av banlicenser under året.

Till blanketten