Svemo firar den biologiska mångfaldens dag 22 maj

Aktiva motorbanor har många gånger faktiskt visat sig viktiga för den biologiska mångfalden! Och den 22 maj är internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen har instiftats av FN.

 

Biologisk mångfald innebär variationer av arter, organismer och ekosystem. Om en art, en organism eller ett ekosystem försvinner eller förändras påverkas många fler. Den biologiska mångfalden är viktig för oss människor också för att den tillhandahåller ekosystemtjänster som är avgörande för vår överlevnad och hälsa. Genom ekosystemtjänsterna får vi bland annat syre och pollinering.

I dag är den biologiska mångfalden hotad – brist på ängs- och sandmarker som hålls öppna (som motorbanor!), utsläpp, skräp och klimatförändringar påverkar alla den biologiska mångfalden på olika sätt. Glädjande är dock att aktiva motorbanor kan bidra till att hålla landskapet öppet. Fler studier har visat att motorbanor ofta är mer artrika än omgivningen.

Håll utkik här för flera nyheter i ämnet här i närtid. Svemo är ledande internationellt i detta arbete och nu tittar FIM på bland annat vårt arbete.