FAQ

Vanliga frågor och svar

Här samlas de vanligaste frågorna som dyker upp hos oss. Hittar du inte din fråga så kan du kontakta oss.

Åtta aquabikeförare kämpar för ledningen i starten på en aquabiketävling. Fotograf: Elin Persson
Visa frågor efter sportgren

Svemo TA

Öppna upp ett nytt fönster i din webbläsare och gå in på ta.svemo.se. Där klickar du sedan på ”Logga in” uppe i högra hörnet.

För att komma till Svemos utbildningsplattform (IUP) så loggar du in i Svemo TA och klickar sedan på ”Utbildning”.

Svemo TA

 1. Logga in i Svemo TA genom att gå till ta.svemo.se och logga in.
 2. Klicka på ”Utbildning”.

En bild på startsidan på Svemo TA och en röd pil som pekar på en ruta där det står "Utbildning".

Svemo TAUtbildning

Ny i en sportgren

Ja, se regelboken paragraf 2.7.1 – 2.7.5.  https://regler.svemo.se/regelbocker/trial

 

Ny i en sportgrenTävling & träning

Du köper ProvaPå-licens via länken nedan. När du har betalat licensen får du en giltig licens i webbversion och till din e-post. Licensen ska visas upp vid prova-på-aktivitet.

Licensen gäller för förare från det kalenderår de fyller 13 år och innehar ett svenskt personnummer.

Licensen är giltig det datum som står på licensen samt under banans öppettider.

Det går också bra att förbeställa licensen. Tänk på att ange rätt tidpunkt då du har tänkt använda licensen på godkänd bana.

Kontrollera alltid med klubben du avser besöka för att prova-på-aktiviteten ska vara genomförbar vid önskad tid.

LicensNy i en sportgren

Du köper din licens i vårt tävlingsadministrativa system som heter Svemo TA, så först måste du skapa dig ett konto där.

Gå in under sidan Licenser under den sportgren som du vill köpa en licens inom. Där hittar du mer information om licenser och vad de kostar.

Grundförutsättningar för att skaffa licens:

Helårs-/Tillfälliglicens

För att delta i träning eller tävling i en Svemo-ansluten klubb och ha ett försäkringsskydd ska du som förare lösa licens. Du kan välja mellan att lösa en helårslicens för träning/tävling eller en tillfällig licens för en enstaka tävling.

För att kunna lösa licens gäller vissa grundförutsättningar:

•Du som förare måste skapa en profil i Svemo TA, en profil som sedan följer med dig år efter år
•Du som förare ska vara medlem i en Svemo-ansluten klubb och betala din medlemsavgift till klubben
•Din klubb måste lägga in dig som medlem i klubbens medlemsregister i IdrottOnline
•Du ska vara svensk medborgare och inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer
•Du som förare måste klara av de uppkörningskrav som krävs för vissa av licenserna

Du väljer licenser och betalar i din profil i Svemo TA

OBS! Tillfällig licens gäller enbart på tävlingar i Sverige. Du inte kan delta i SM-tävlingar på tillfällig licens.

Licens med uppkörningskrav

För de licenser som har uppkörningskrav måste du gjort en licensuppkörning och fyllt i en licensansökan som en godkänd examinator sedan skrivit under. Ansökan ska sedan skickas till Svemo för registering i din profil i Svemo TA. Därefter kan du som förare köpa din licens via Svemo TA.

Läkarintyg

Förare och navigatör i cockpitbåt ska, oavsett ålder genomföra en läkarundersökning och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Hälsodeklaration

Förare och navigatörer som under kalenderåret fyller 65 år, kan inte köpa tävlingslicens i Svemo TA utan att fylla i en hälsodeklaration. Svarar föraren/navigatören ja på någon fråga i hälsodeklarationen (det vill säga om det finns en sjukdomsbild) så kommer kravet att besöka läkare och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). För klubblicenser och baslicenser finns inget krav på läkarintyg. Hälsodeklarationen fylls i via Svemo TA när du ska köpa din licens.

 • Ett läkarintyg är gilltigt i fem år. Efter fem år behöver du ett nytt läkarintyg om du vill förnya din licens.
 • Förare och navigatörer som inte har någon sjukdomsbild, ska fylla i hälsodeklaration varje år från kalenderåret föraren fyller 65 år.

Osanningsenligt intygande kan anmälas för bestraffning till Svemo Disciplinnämnd

Hälsodeklaration

Blankett för läkarintyg

LicensNy i en sportgren

Du köper din licens i vårt tävlingsadministrativa system som heter Svemo TA, så först måste du skapa dig ett konto där.

Gå in under sidan Licenser under den sportgren som du vill köpa en licens inom. Där hittar du mer information om licenser och vad de kostar.

Grundförutsättningar för att lösa en licens:

Helårs-/Tillfälliglicens

För att delta i träning eller tävling i en Svemo-ansluten klubb och ha ett försäkringsskydd ska du som förare lösa licens. Du kan välja mellan att lösa en helårslicens för träning/tävling eller en tillfällig licens för en enstaka tävling.

 

För att kunna lösa licens gäller vissa grundförutsättningar:

•Du som förare måste skapa en profil i Svemo TA, en profil som sedan följer med dig år efter år
•Du som förare ska vara medlem i en Svemo-ansluten klubb och betala din medlemsavgift till klubben
•Din klubb måste lägga in dig som medlem i klubbens medlemsregister i IdrottOnline
•Du ska vara svensk medborgare och inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer
•Du som förare måste klara av de uppkörningskrav som krävs för vissa av licenserna

Du väljer licenser och betalar i din profil i Svemo TA>>

 

OBS! Tillfällig licens gäller enbart på tävlingar i Sverige. Du inte kan delta i SM-tävlingar på tillfällig licens.

Licens med uppkörningskrav

För de licenser som har uppkörningskrav måste du gjort en licensuppkörning och fyllt i en licensansökan som en godkänd examinator sedan skrivit under. Ansökan ska sedan skickas till Svemo för registering i din profil i Svemo TA. Därefter kan du som förare köpa din licens via Svemo TA.

Hälsodeklaration

Förare som under kalenderåret fyller 65 år, kan inte köpa tävlingslicens i Svemo TA utan att fylla i en hälsodeklaration. Svarar föraren ja på någon fråga i hälsodeklarationen (det vill säga om det finns en sjukdomsbild) så kommer kravet att besöka läkare och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). För klubblicenser och baslicenser finns inget krav på läkarintyg. Hälsodeklarationen fylls i via Svemo TA när du ska köpa din licens.

 • Ett läkarintyg är gilltigt i fem år. Efter fem år behöver du ett nytt läkarintyg om du vill förnya din licens.
 • Förare som inte har någon sjukdomsbild, ska fylla i hälsodeklaration varje år från kalenderåret föraren fyller 65 år.

Osanningsenligt intygande kan anmälas för bestraffning till Svemo Disciplinnämnd

Hälsodeklaration>>

Blankett för läkarintyg>>

LicensNy i en sportgren

Tävling & träning

Förare uppmanas att noga kontrollera att ett Svemo-godkännande finns på evenemanget och banan, annars sker deltagande på egen risk.
Läs gärna mer under länken nedan.

AnläggningTävling & träning

Ja, en utländsk förare med licens i motorsportsorganisation som är ansluten till FIM eller UIM kan använda sin licens. Utländska förare har tredjepartsförsäkring via klubbens banlicens.

LicensTävling & träning

Ja, se regelboken paragraf 2.7.1 – 2.7.5.  https://regler.svemo.se/regelbocker/trial

 

Ny i en sportgrenTävling & träning

Nej. Arrangemangslicensen är konstruerad för att kunna hantera arrangemang som faller utanför det nuvarande licens-/verksamhetssystemet eller andra typer av ”specialarrangemang”. För föreningens ProvaPå-verksamhet finns en ProvaPå-licens som gäller det datum den utfärdats.

LicensTävling & träning

Nej. Tidigare händelser och rättsfall visar att det inte fungerar på det viset. ”Egen risk” är inte ett juridiskt hållbart uttryck. Men rättsläget är osäkert. Dessutom bryter både förare och klubb mot de gemensamma stadgarna och reglerna, vilket i sig inte är tillåtet.

FörsäkringTävling & träning

Ja, alla måste ha en Svemo-licens för att allt inom vårt gemensamma försäkringssystem ska hänga ihop. En eventuellt privat försäkring räcker inte. ProvaPå-licens, Arrangemangslicens, Klubblicens eller mer avancerad licens ska användas.

Det viktiga för oss är att man vid eventuell olycka kan säkerställa att den skadade hade licens (och därmed var försäkrad), samt var och när skadan inträffade.

Det fungerar inte att använda sin privata försäkring istället för en Svemo-licens.

Det fungerar inte heller att använda licens utfärdad av något annat förbund eller organisation som inte är anslutet till FIM eller UIM.

FörsäkringLicensTävling & träning

En egen licens är lika viktig som en egen hjälm!

Om föreningen är tydlig i sin information till förarna som vistas på banan vilka regler som gäller, så att förarna på banan inte kan undgå att ta del av informationen så kan inte en enskild träningsansvarig göras personligt ansvarig.

Ansvaret vilar naturligtvis i första hand på föraren, men han/hon ska inte kunna hävda att: ”- Jag visste inte!”

 

FörsäkringTävling & träning

Klubblicensen är i grunden en träningslicens. Kostnaden för klubblicens har satts mycket lågt för att det inte ska vara ett ekonomiskt hinder för en förare att skaffa en enkel form av träningslicens. För att underlätta för klubbar och förare att ordna enkla klubbtävlingar öppna för många av klubbens medlemmar ska Klubblicensen dessutom gälla för klubbtävling i den aktuella grenen och klubben. Skulle Klubblicensen öppnas även för andra grenar än den på licensen angivna eller för klubbtävlingar även i andra klubbar så ökar den ekonomiska risken avsevärt och det finns redan andra licenser som kan användas.

LicensTävling & träning

Anläggning

Förare uppmanas att noga kontrollera att ett Svemo-godkännande finns på evenemanget och banan, annars sker deltagande på egen risk.
Läs gärna mer under länken nedan.

AnläggningTävling & träning

Licens

Ja, det behöver du om du inte innehaft Motocross-licens dom senaste 5 åren. Kontakta din klubb för att få hjälp med detta. Det är en licensierad tävlingsledare, tränare i klubben, eller domare i motocross, som ska utföra denna uppkörning.

Licens

Ja, en utländsk förare med licens i motorsportsorganisation som är ansluten till FIM eller UIM kan använda sin licens. Utländska förare har tredjepartsförsäkring via klubbens banlicens.

LicensTävling & träning

Du ändrar licensklass i Svemo TA innan du betalar din licens.

Till exempel:

För att klassa upp från motocross baslicens till motocross breddlicens ska du ta bort motocross baslicens innan du lägger till motocross breddlicens i TA. Givetvis gäller respektive grens regler för de olika licensklasserna. Se våra digitala regelböcker för vilka regler som gäller för varje licensklass.

Licens

Klubbyte sker genom att föraren loggar in i sin profil i Svemo TA och går till ”Medlem i klubb”. Klubbyte kan ske när föraren ser ett aktivt medlemskap i din nya klubben. Klicka på ”Ansök om övergång”. Fyll i vilken/vilka licenser klubbytet avser och välj vilken klubb du vill byta till. Klicka sedan på ”Skicka ansökan”. Avgiften för klubbytet betalas via varukorgen och när betalningen är genomförd skickas mail till båda klubbarna som ska godkänna klubbytet.

Läs mer om klubbyte

Licens

Kontakta licensavdelningen på Svemo kansli.

Licens

Du köper ProvaPå-licens via länken nedan. När du har betalat licensen får du en giltig licens i webbversion och till din e-post. Licensen ska visas upp vid prova-på-aktivitet.

Licensen gäller för förare från det kalenderår de fyller 13 år och innehar ett svenskt personnummer.

Licensen är giltig det datum som står på licensen samt under banans öppettider.

Det går också bra att förbeställa licensen. Tänk på att ange rätt tidpunkt då du har tänkt använda licensen på godkänd bana.

Kontrollera alltid med klubben du avser besöka för att prova-på-aktiviteten ska vara genomförbar vid önskad tid.

LicensNy i en sportgren

Du går med som medlem i en förening. Föreningen lägger in föraren som medlem i föreningens register i IdrottOnline, därefter kan föraren genom sin profil i Svemo TA köpa en klubblicens, på samma sätt som alla andra personliga licenser. Medlemskap i en förening är en förutsättning för att kunna köpa en klubblicens.

Men en klubblicens kan du endast delta i tävlingar klubbtävlingar hos den förening som är angiven på licensen!

Licens

Du köper din licens i vårt tävlingsadministrativa system som heter Svemo TA, så först måste du skapa dig ett konto där.

Gå in under sidan Licenser under den sportgren som du vill köpa en licens inom. Där hittar du mer information om licenser och vad de kostar.

Grundförutsättningar för att skaffa licens:

Helårs-/Tillfälliglicens

För att delta i träning eller tävling i en Svemo-ansluten klubb och ha ett försäkringsskydd ska du som förare lösa licens. Du kan välja mellan att lösa en helårslicens för träning/tävling eller en tillfällig licens för en enstaka tävling.

För att kunna lösa licens gäller vissa grundförutsättningar:

•Du som förare måste skapa en profil i Svemo TA, en profil som sedan följer med dig år efter år
•Du som förare ska vara medlem i en Svemo-ansluten klubb och betala din medlemsavgift till klubben
•Din klubb måste lägga in dig som medlem i klubbens medlemsregister i IdrottOnline
•Du ska vara svensk medborgare och inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer
•Du som förare måste klara av de uppkörningskrav som krävs för vissa av licenserna

Du väljer licenser och betalar i din profil i Svemo TA

OBS! Tillfällig licens gäller enbart på tävlingar i Sverige. Du inte kan delta i SM-tävlingar på tillfällig licens.

Licens med uppkörningskrav

För de licenser som har uppkörningskrav måste du gjort en licensuppkörning och fyllt i en licensansökan som en godkänd examinator sedan skrivit under. Ansökan ska sedan skickas till Svemo för registering i din profil i Svemo TA. Därefter kan du som förare köpa din licens via Svemo TA.

Läkarintyg

Förare och navigatör i cockpitbåt ska, oavsett ålder genomföra en läkarundersökning och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). Läkarintyget kommer vara giltigt i 5 år.

Hälsodeklaration

Förare och navigatörer som under kalenderåret fyller 65 år, kan inte köpa tävlingslicens i Svemo TA utan att fylla i en hälsodeklaration. Svarar föraren/navigatören ja på någon fråga i hälsodeklarationen (det vill säga om det finns en sjukdomsbild) så kommer kravet att besöka läkare och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). För klubblicenser och baslicenser finns inget krav på läkarintyg. Hälsodeklarationen fylls i via Svemo TA när du ska köpa din licens.

 • Ett läkarintyg är gilltigt i fem år. Efter fem år behöver du ett nytt läkarintyg om du vill förnya din licens.
 • Förare och navigatörer som inte har någon sjukdomsbild, ska fylla i hälsodeklaration varje år från kalenderåret föraren fyller 65 år.

Osanningsenligt intygande kan anmälas för bestraffning till Svemo Disciplinnämnd

Hälsodeklaration

Blankett för läkarintyg

LicensNy i en sportgren

Du köper din licens i vårt tävlingsadministrativa system som heter Svemo TA, så först måste du skapa dig ett konto där.

Gå in under sidan Licenser under den sportgren som du vill köpa en licens inom. Där hittar du mer information om licenser och vad de kostar.

Grundförutsättningar för att lösa en licens:

Helårs-/Tillfälliglicens

För att delta i träning eller tävling i en Svemo-ansluten klubb och ha ett försäkringsskydd ska du som förare lösa licens. Du kan välja mellan att lösa en helårslicens för träning/tävling eller en tillfällig licens för en enstaka tävling.

 

För att kunna lösa licens gäller vissa grundförutsättningar:

•Du som förare måste skapa en profil i Svemo TA, en profil som sedan följer med dig år efter år
•Du som förare ska vara medlem i en Svemo-ansluten klubb och betala din medlemsavgift till klubben
•Din klubb måste lägga in dig som medlem i klubbens medlemsregister i IdrottOnline
•Du ska vara svensk medborgare och inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer
•Du som förare måste klara av de uppkörningskrav som krävs för vissa av licenserna

Du väljer licenser och betalar i din profil i Svemo TA>>

 

OBS! Tillfällig licens gäller enbart på tävlingar i Sverige. Du inte kan delta i SM-tävlingar på tillfällig licens.

Licens med uppkörningskrav

För de licenser som har uppkörningskrav måste du gjort en licensuppkörning och fyllt i en licensansökan som en godkänd examinator sedan skrivit under. Ansökan ska sedan skickas till Svemo för registering i din profil i Svemo TA. Därefter kan du som förare köpa din licens via Svemo TA.

Hälsodeklaration

Förare som under kalenderåret fyller 65 år, kan inte köpa tävlingslicens i Svemo TA utan att fylla i en hälsodeklaration. Svarar föraren ja på någon fråga i hälsodeklarationen (det vill säga om det finns en sjukdomsbild) så kommer kravet att besöka läkare och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). För klubblicenser och baslicenser finns inget krav på läkarintyg. Hälsodeklarationen fylls i via Svemo TA när du ska köpa din licens.

 • Ett läkarintyg är gilltigt i fem år. Efter fem år behöver du ett nytt läkarintyg om du vill förnya din licens.
 • Förare som inte har någon sjukdomsbild, ska fylla i hälsodeklaration varje år från kalenderåret föraren fyller 65 år.

Osanningsenligt intygande kan anmälas för bestraffning till Svemo Disciplinnämnd

Hälsodeklaration>>

Blankett för läkarintyg>>

LicensNy i en sportgren

Har du inte haft en tävlingslicens i Motocross inom en femårsperiod, eller tävlingslicens för helår i en annan sportgren i minst sex månader föregående kalenderår så måste du skicka in en licensansökan. Ansökan ska vara underskriven av behörig examinator (tränare nivå 1 eller 2, tävlingsledare i Motocross, eller personer utsedda av respektive distrikt).

Detta gäller både köp av helårs- och tillfällig licens.

Skickas licensansökan in för köp av tillfällig licens, vänligen ange datum för tävlingstillfället.

När vi har registrerat detta första köp i Svemo TA, kommer du kunna köpa dessa motocrosslicenser själv fortsättningsvis.

Licens

Ja, undantaget är Roadracing och Dragracing. Föraren kan dessutom träna på samtliga andra banor så länge det sker i en Svemoansluten förening och i ordnad form, det vill säga på en tid och plats som föreningen har angett att träning kan bedrivas.

Licens

Nej. Arrangemangslicensen är konstruerad för att kunna hantera arrangemang som faller utanför det nuvarande licens-/verksamhetssystemet eller andra typer av ”specialarrangemang”. För föreningens ProvaPå-verksamhet finns en ProvaPå-licens som gäller det datum den utfärdats.

LicensTävling & träning

Ja, alla måste ha en Svemo-licens för att allt inom vårt gemensamma försäkringssystem ska hänga ihop. En eventuellt privat försäkring räcker inte. ProvaPå-licens, Arrangemangslicens, Klubblicens eller mer avancerad licens ska användas.

Det viktiga för oss är att man vid eventuell olycka kan säkerställa att den skadade hade licens (och därmed var försäkrad), samt var och när skadan inträffade.

Det fungerar inte att använda sin privata försäkring istället för en Svemo-licens.

Det fungerar inte heller att använda licens utfärdad av något annat förbund eller organisation som inte är anslutet till FIM eller UIM.

FörsäkringLicensTävling & träning

Nej, det finns inget licenskrav för förare till och med 12 år. Licenskravet är från det året föraren fyller 13 år. Förare till och med 12 år kan träna utan licens på Svemo godkända banor. Viktigt att veta är att föraren har enbart ett halvt försäkringsskydd om han/hon inte är inskriven i crosskola eller guldhjälmsutbildning och deltar i ledarledda träningar.

Licens

Förarlicenser: Nej, när de utbildnings- och uppkörningskrav som finns för licensen är genomförda i utbildningsplattformen har du direkt möjlighet att lösa din licens i Svemo-TA

Funktionärslicenser: Ja, än så länge måste ansökningsblanketten skickas till licens@svemo.se.

 

LicensUtbildning

Det får du reda på genom att läsa de ”tilläggsregler” som arrangören ska publicera i god tid innan tävlingen. Om du är osäker, kontakta arrangören för tävlingen.

Licens

Du får träna i alla grenar och på alla Svemo godkända banor (dock ej Roadracing- och Dragracing banor).

Licens

Klubblicensen är i grunden en träningslicens. Kostnaden för klubblicens har satts mycket lågt för att det inte ska vara ett ekonomiskt hinder för en förare att skaffa en enkel form av träningslicens. För att underlätta för klubbar och förare att ordna enkla klubbtävlingar öppna för många av klubbens medlemmar ska Klubblicensen dessutom gälla för klubbtävling i den aktuella grenen och klubben. Skulle Klubblicensen öppnas även för andra grenar än den på licensen angivna eller för klubbtävlingar även i andra klubbar så ökar den ekonomiska risken avsevärt och det finns redan andra licenser som kan användas.

LicensTävling & träning

De tre vanligaste anledningarna till att någon inte kan betala för och ta ut sin licens är:

 1. Personen har inget aktivt medlemskap i en Svemoansluten förening.
 2. Personen har inte gått utbildningen Return to Race, som är en obligatorisk utbildning för att få sin tävlingslicens.
 3. Personen har inte en giltig uppkörning för tävlingslicens och behöver köra upp i sin sportgren.

Innan du köper licens, se till att du har betalat din medlemsavgift till din förening. Den ska betalas varje år. Om du har betalat men ändå inte kan plocka ut din licens, kontakta din förening och säkerställ att de har registrerat/förnyat ditt medlemskap.

I utbildningsplattformen kan du se om du har gått Return to Race och om du har en godkänd uppkörning. Om du inte har gått utbildningen Return to Race så måste du göra det.
Logga in i utbildningsportalen genom att logga in i TA och klicka på utbildning.

 

Licens

Utbildning

Utbildning

Samtliga manualer för både utbildare och utbildningsdeltagare finns samlade på sidan ”Arrangera en utbildning”.

Utbildning

Följ manualen för respektive utbildning under rubriken ”Upplägg för utbildningar” på sidan ”Arrangera utbildning”

Utbildning

 1. Logga in i Svemo TA genom att gå till ta.svemo.se och logga in.
 2. Klicka på ”Utbildning”.

En bild på startsidan på Svemo TA och en röd pil som pekar på en ruta där det står "Utbildning".

Svemo TAUtbildning

Utbildning

Du måste genomföra de grenspecifika utbildningsdelarna i barnledarutbildningen.

Upplägget kräver viss manuell hantering. Ta kontakt med kansliet på iup@svemo.se

Utbildning

Sannolikt är din profil registrerad utan mailadress eller så är mailadressen felaktig.

Ta kontakt med din klubb som kan rätta till felet.

Utbildning

En profil skapas automatiskt upp för alla som finns registrerade som medlemmar i en svemoansluten klubb i klubbens medlemsregister i IdrottOnline.

Ta kontakt med din klubb som sköter registreringen.

Utbildning

Du måste vara medlem i en svemoansluten klubb och finnas i klubbens medlemsregister för att fungera som vårdnadshavare.

Kontakta din klubb för att registreras i klubbens register i IdrottOnline.

Utbildning

Nej.

Utbildningsmaterialen är digitala och det finns inte längre några aktuella utbildningsmaterial på papper.

Utbildning

Ja

Utbildning

Ja

Utbildning

Förarlicenser: Nej, när de utbildnings- och uppkörningskrav som finns för licensen är genomförda i utbildningsplattformen har du direkt möjlighet att lösa din licens i Svemo-TA

Funktionärslicenser: Ja, än så länge måste ansökningsblanketten skickas till licens@svemo.se.

 

LicensUtbildning

Tävlingsfunktionärsutbildning: Licensierad tävlingsledare i grenen.

Fackman: Utsedd av respektive distrikt (endast Motocross och Enduro).

Guldhjälmsutbildning: Licensierad barnledare i grenen.

Uppkörningsman Motocross: Tränar- alternativt tävlingsledarlicens i grenen.

Förarutbildare asfaltssporter: Utsedd av sektionen.

Förarutbildare Track Racing: Utsedd av sektionen.

Övriga utbildningar: Utsedd av respektive sektion eller distrikt.

Utbildning

I de utbildningar som innehåller gemensamma träffar krävs deltagande på gemensam träff för att efterföljande digitala moduler ska bli tillgängliga.

Utbildaren hanterar närvaro/godkändregistrering för det tillfälle utbildaren håller.

Utbildning

I samtliga grenar utom Motocross och Enduro är en licensierad tävlingsledare i rätt gren behörig att hålla i, och examinera utbildningsdeltagare.

För Motocross och Enduro krävs dessutom att en utsedd fackman deltar på avslutningsträffen.

Fackmän Motocross

Fackmän Enduro

Utbildning

Försäkring

Vid träning och tävling i Sverige

Skadeanmälan ska ske till IF skadeservice:

Innan du kan rapportera skadan till IF så måste skadan vara rapporterad i tävlingsrapporten eller som träningsskada av ansvarig tävlingsledare/supervisor/domare (vid tävling) eller träningsledare/klubbledare (vid träning).

Information om hur du rapporterar en skada vid träning eller tävling utanför Sverige hittar du på sidan Rapportera skada.

 

Försäkring

Nej. Tidigare händelser och rättsfall visar att det inte fungerar på det viset. ”Egen risk” är inte ett juridiskt hållbart uttryck. Men rättsläget är osäkert. Dessutom bryter både förare och klubb mot de gemensamma stadgarna och reglerna, vilket i sig inte är tillåtet.

FörsäkringTävling & träning

Ja, alla måste ha en Svemo-licens för att allt inom vårt gemensamma försäkringssystem ska hänga ihop. En eventuellt privat försäkring räcker inte. ProvaPå-licens, Arrangemangslicens, Klubblicens eller mer avancerad licens ska användas.

Det viktiga för oss är att man vid eventuell olycka kan säkerställa att den skadade hade licens (och därmed var försäkrad), samt var och när skadan inträffade.

Det fungerar inte att använda sin privata försäkring istället för en Svemo-licens.

Det fungerar inte heller att använda licens utfärdad av något annat förbund eller organisation som inte är anslutet till FIM eller UIM.

FörsäkringLicensTävling & träning

En egen licens är lika viktig som en egen hjälm!

Om föreningen är tydlig i sin information till förarna som vistas på banan vilka regler som gäller, så att förarna på banan inte kan undgå att ta del av informationen så kan inte en enskild träningsansvarig göras personligt ansvarig.

Ansvaret vilar naturligtvis i första hand på föraren, men han/hon ska inte kunna hävda att: ”- Jag visste inte!”

 

FörsäkringTävling & träning

Den som kör utan licens kan vara helt oförsäkrad och bryter samtidigt mot våra regler. Kör han/hon på någon annan förare (med Svemo-licens), funktionär eller publik så gäller den påkördes licens/försäkring.

Om föreningen tillåter förare att köra på banan utan licens och en olycka inträffar med en annan olicensierad förare så har vi ett osäkert läge vad gäller vem som ska räknas som ”ansvarig” för det inträffade, särskilt om en eller båda helt saknar försäkring.

Är det inom föreningens ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet så bör alla föreningar tydligt informera den som ger sig ut på banan att denne ska ha en Svemo-licens.

Om enskilda förare ger sig ut på banan och kör på tider då föreningen inte har öppet för verksamhet så gäller inga av Svemos försäkringsskydd.

Försäkring

Fordon

Befintliga fossildrivna fordon ”konverteras” till eldrift så att ex. en enduromotorcykel får förbränningsmotorn ersatt av en elmotor. Fordonet är då i allt väsentligt fortfarande en klassisk enduromotorcykel med utseende, funktion och prestanda som speglar den med förbränningsmotor.

Fordon