Träna i aquabike

Aquabike, även känt som vattenskoter eller jetski, är en form av racing som mestadels körs på bana men också på öppet vatten. Det finns två olika typer av aquabikes, runabout (sittmaskin) och ski (ståmaskin). Det finns ett antal olika aquabikeklasser, från standardklassen ski GP3 till muskelklassen runabout GP1.

Det första steget du tar om du är intresserad av träna aquabike, är att kontakta den förening vars bana du är intresserad av träna på.

 

15 årsgräns för att framföra vattenskoter

Det finns ett ålderskrav på 15 år för att få framföra vattenskoter i Sverige. Det finns dock möjlighet att ansöka om dispens enligt 3§ förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter. Dispenser utfärdas av Transportstyrelsen.

Både svenska och utländska förare som avser att träna eller tävla. Beviljade dispenser är personliga. För att deltaga i aquabiketräningar eller -tävlingar i Sverige behöver du ansöka om dispens oavsett om du kör sitt- eller ståmaskin.

 

Licens för att kunna träna

För att kunna träna behövs en förarlicens för aquabike utfärdad av Svemo. För att kunna köpa en licens behöver du som förare vara medlem i en Svemo-ansluten klubb och betala din medlemsavgift till klubben. Din klubb måste lägga in dig som medlem i klubbens medlemsregister i IdrottOnline. Då skapas automatiskt en profil till dig i Svemo TA (tävlingsadministrationssystemet). Du väljer licenser och betalar i din profil i Svemo TA. En förarlicens är giltig från och med det att föraren betalt sin licens.
Förare indelas med hänsyn till tidigare tävlingsresultat/ålder i nedanstående licensklasser.

• Guldhjälm
• Ungdom
• Junior
• Senior
• Klubblicens

Åldrar för licensklasser
Ovanstående tävlingslicenser kan lösas för helår eller som tillfällig licens (endast helår för elitlicens). En tillfällig licens berättigar till deltagande i en bestämd tävling. Licens löses via förarens profil i Svemo TA.

Är du inte medlem i en klubb och vill prova på att köra på en bana finns möjligheten att köpa en Prova-På-licens, som gäller för ett körtillfälle. Kontakta klubben vars bana du vill prova att köra på, för att få reda på träningstider för förare med Prova-På-licens. Observera att förare under 15 år behöver en helårslicens för att kunna ansöka om dispens från Transportstyrelsen.

 

Licens i annan gren

Har du redan en befintlig licens som gäller för träning och/eller tävling i en annan gren, kan du även träna aquabike på denna. Du behöver alltså inte köpa en ny licens som gäller för specifikt aquabike.

Bild på en hand med en telefon som visar en Svemo licens på displayen.

Förutsättningar för licens

Licenser
Två personer hjälper stillastående aquabike vid bryggan

Hitta föreningar

Föreningar
Entrén till Svemo kansli i Norrköping.

Kansliet

Kontakta oss
Många glada personer i blå-gula kläder på gatan håller upp en skylt som det står Sweden Svemo på, och viftar med den svenska flaggan

Träna internationellt

För träning och tävling utanför Sverige måste din svenska förarlicens vara betald. Om du inte har ett internationellt tillägg på din licens måste du lösa till det.

Tävla & träna internationellt

Svemo TA

Svemo TA är Svemos tävlingsadministrativa system och där köper du licens, anmäler dig till tävling, bokar startnummer etc

Svemo TA
Svemo TA