Börja köra Long Track

Sidhuvud

Long Track är idag en liten sport, om du är intresserad av att tävla så tveka inte att ta kontakt med kansliet.

För att tävla i long track krävs kunskaper om regler, signaler på banan och körteknik. Alla förare genomför därför en uppkörning.
Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov ansöker föraren om sin licens.

De licenser som finns är junior-, senior-, bas-, och klubblicens. I licensen finns ett grundförsäkringsskydd. Mer information hittar du under licenser.

Jenny Westerin

Miljöansvarig, Track Racing

Flat Track, Isracing, Long Track, Speedway

Johan Häggblad

Säkerhetsgruppen

Flat Track, Isracing, Long Track, Speedway

Mikael Karlsson

Sportansvarig speedway, isracing, long track, flat track

Flat Track, Isracing, Long Track, Speedway

Pernilla Larsson

Koordinator speedway, isracing, long track, flat track

Flat Track, Isracing, Long Track, Speedway

Bild på en hand med en telefon som visar en Svemo licens på displayen.

Se vilka licenser det finns i long track och krav på förutsättningar.

Licenser

Här hittar du alla Svemoanslutna föreningar

Hitta förening
Svemo TA

I TA köper du licens, anmäler dig till tävling, bokar startnummer etc

Svemo TA