Licenser roadracing

Helårs-/Tillfällig licens

För att delta i träning eller tävling i en Svemo-ansluten klubb och ha ett försäkringsskydd ska du som förare lösa licens. Du kan välja mellan att lösa en helårslicens för träning/tävling eller en tillfällig licens för en enstaka tävling.

 

För att kunna lösa licens gäller vissa grundförutsättningar:

•Du som förare ska vara medlem i en Svemo-ansluten klubb och betala din medlemsavgift till klubben.
•Din klubb måste lägga in dig som medlem i klubbens medlemsregister i IdrottOnline. Då skapas automatiskt en profil till dig i Svemo TA (tävlingsadministrationssystemet).
•Du ska vara svensk medborgare och inskriven i Nordisk försäkringskassa eller utländsk medborgare permanent bosatt och folkbokförd i Sverige samt inneha fullständigt svenskt personnummer
•Du som förare måste klara av de uppkörningskrav som krävs för vissa av licenserna

Du väljer licenser och betalar i din profil i Svemo TA>>

 

OBS! Tillfällig licens gäller enbart på tävlingar i Sverige. Du inte kan delta i SM-tävlingar på tillfällig licens.

Licens med uppkörningskrav

För de licenser som har uppkörningskrav måste du ha gjort en licensuppkörning. När examinatorn godkänt dig på uppkörningen i IUP (utbildningsplattformen) kan du som förare köpa din licens via Svemo TA.

Hälsodeklaration

Förare som under kalenderåret fyller 65 år, kan inte köpa tävlingslicens i Svemo TA utan att fylla i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen fylls i via Svemo TA när du ska köpa din licens. Svarar föraren ja på någon fråga i hälsodeklarationen (det vill säga om det finns en sjukdomsbild) så kommer kravet att besöka läkare och skicka in läkarintyg till Svemo (blankett framtagen av Svemo ska användas). För klubblicenser och baslicenser finns inget krav på läkarintyg.

  • Ett läkarintyg är giltigt i fem år. Efter fem år behöver du ett nytt läkarintyg om du vill förnya din licens.
  • Förare som inte har någon sjukdomsbild, ska fylla i hälsodeklaration varje år från kalenderåret föraren fyller 65 år.

Osanningsenligt intygande kan anmälas för bestraffning till Svemo Disciplinnämnd

Alla licenser gäller nationellt. För träning utanför Sverige ska internationellt tillägg köpas (Undantag: Elitlicens och Classiclicens, där internationella tillägget ingår.).

Internationellt tillägg

För deltagande i träningar utanför Sverige på banor vilka är godkända av nationsförbund, vilka är medlemmar i FIM/FIM Europe krävs Internationellt tillägg på Svemolicensen.

För deltagande i Internationella tävlingar godkända av FIM/FIM Europe/Nationsförbund>>

 

Frågor?

Hör av dig till Svemos licensavdelning.

Alla licenser gäller nationellt. För träning utanför Sverige ska internationellt tillägg köpas (Undantag: Elitlicens och Classiclicens, där internationella tillägget ingår.). Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens kan köpas som tillfällig licens för tävling. För deltagande i SM-klasserna krävs en helårslicens för tävling.

 

Giltig i klassen SSP 300. Giltig även för minimoto. Se SR minimoto för detaljer. Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 12 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år. Licensutbildning krävs.

Giltigt i alla tävlingsklasser, förutom SM-klasserna Supersport 600 och Superbike. Licensen väljs efter förarens ålder. Licens gäller även i Classic Roadracing, och i minimoto. Se SR minimoto för detaljer. Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 13 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 23 år. Licensutbildning krävs.

Giltigt i alla tävlingsklasser, förutom SM-klasserna Supersport 600 och Superbike. Licensen väljs efter förarens ålder. Licenserna gäller även i Classic Roadracing, och i minimoto. Se SR minimoto för detaljer. Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 24 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 64 år. Från och med året du fyller 65 år måste du fylla i en hälsodeklaration innan du köper din licens i TA. Licensutbildning krävs.

Förare som deltar i SM-klasserna ska ha elitlicens. Undantag: i SM-klassen Moto3/125GP där förare även kan ha Junior- eller Senior-licens, beroende på ålder. Licensen gäller även i minimoto. Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 14 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 64 år. Från och med året du fyller 65 år måste du fylla i en hälsodeklaration innan du köper din licens i TA. Elitlicens erhålls efter uppklassning. Ansökan om uppklassning till elit skickas per mejl till roadracing@svemo.se.

Gäller för deltagande i Classic Roadracing-tävlingar. Licensutbildning krävs. Licensen gäller även i minimoto. För klassen Supermono gäller licenskategorier för modern roadracing (Junior, Senior, Elit). Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m. det kalenderår föraren fyller 64 år. Från och med året du fyller 65 år måste du fylla i en hälsodeklaration innan du köper din licens i TA.

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år. Baslicensen gäller för all träning i Sverige. Licensen gäller även för klubbtävling i roadracing och för träning i minimoto. I vissa klasser tillåts baslicens kompletterad med tillfällig ungdoms-, junior- eller seniorlicens, se SR Roadracing för vad som gäller i respektive klass. Licensutbildning krävs.

Paradlicens utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 16 år. Paradlicensen gäller för paradkörning (uppvisning) på av Svemo godkända banor vid arrangemang av en Svemo ansluten klubb.  Från och med året du fyller 70 år måste du fylla i en hälsodeklaration innan du köper din licens i TA. Licensen är nationell och köps via Svemo TA. Kontakta licensavdelningen för hjälp. För deltagande utanför Sverige, krävs Nationell/Internationell Classiclicens (inkl. uppkörning).

Roadracing Nationell* Internationell**
12-16 år Ungdom 1000 kr 1600 kr
13-23 år Junior 1825 kr 2425 kr
20-64 år Senior 2925 kr 3525 kr
14-64 år Elit 4050 kr
16-64 år Classic 1650 kr
15 – Bas-licens 1650 kr
16-69 år Parad

Gäller enbart uppvisning

600 kr

Gäller ej träning eller tävling

* Gäller endast i Sverige
** För träning utomlands på godkända FMN banor
** För tävling i Norden
** För tävling utanför Norden som ej är inskriven i FIM’s kalender, men är godkänd av FMN

Tilläggsgren
Beräkning görs på dyraste licens + 500kr/tilläggsgren Guldhjälm/Ungdom 0 kr för tilläggsgren

EM-licens

För att erhålla EM-licens krävs en svensk nationell/internationell förarlicens i den gren du avser tävla i. Ring i god tid till respektive grens koordinator och beställ din EM-licens.

EM-licenser Engångslicens Helårslicens
Alla grenar  (undantag kan finnas i vissa grenar/tävlingsklasser) 2550 kr 4200 kr
Promosport (undantag kan finnas i vissa grenar/tävlingsklasser) 2200 kr 3100 kr

VM-licens

Engångslicens Helårslicens
Roadracing

Supersport/Superbike

6900 kr 16300 kr
Roadracing

Endurance

3650 kr 6550 kr
Roadracing Sidovagn (förare) 2700 kr 5050 kr
Roadracing Sidovagn (passagerare) 2250 kr 4200 kr

För att erhålla en VM-licens krävs en svensk nationell/internationell förarlicens i den gren du avser att tävla i. Du ska dessutom skicka in ett speciellt läkarintyg för denna licens. Observera att VM-licensen inte skickas ut innan läkarintyget inkommit.

Ring i god tid till respektive grens koordinator och beställ din VM-licens.

Läkarintyg VM-lic  FIM (pdf)

Hitta allt om licenser

Här kan du läsa om alla licenser som kan användas oavsett sportgren.

Prova-på-licens

Vill du prova på någon av Svemos alla sporter? Då kan du köpa Svemos Prova-På-licens!

Licensen gäller för förare från det kalenderår de fyller 13 år. Föraren ska inneha ett svenskt personnummer och vara inskriven i Nordisk försäkringskassa.

Inget krav på medlemskap.

Klicka i länken nedan för att påbörja köp av Prova-På-licens. Där fyller du i dina uppgifter. När detta är klart och du har betalat licensen får du en giltig licens i webbversion och i din e-post. Licensen ska visas upp vid prova-på-aktivitet.

Licensen är giltig det datum som står på licensen samt under banans öppettider.

Det går också bra att förbeställa licensen. Tänk på att ange rätt tidpunkt då du har tänkt använda licensen på godkänd bana.

Kontrollera alltid med klubben du avser besöka för att prova-på-aktiviteten ska vara genomförbar vid önskad tid.

Priset för den digitala licensen är 150 kr/st.

I denna nya funktion behöver du inte starta ett konto eller motsvarande. Du beställer alltid som ny kund.

 

Har du frågor om hur de digitala Prova-På-licenserna fungerar kontaktar du: provapalicens@svemo.se

Här kan du köpa din Prova-På-licens

Klubblicens

Klubblicens 600 kr/år:

– Gäller för träning i alla grenar och på alla Svemo-godkända banor i Sverige, utom dragracing och roadracing.

– Gäller för klubbtävling enbart i den gren och klubb som anges på licensen.

 

Klubblicensen är i allt väsentligt en träningslicens och har skapats för att kunna få med alla förare som kör på Svemo-anslutna klubbars banor i de försäkringssystem som Svemo har.

Priset har satts väldigt lågt för att kostnaden inte ska vara ett oöverstigligt hinder.

Klubblicens kan köpas från och med det kalenderår föraren fyller 12 år och uppåt.

FIM International Licence 2023

Från 2019 är det krav på internationell tävlingslicens

Utfärdad av FIM eller UIM för deltagande i internationella tävlingar utanför Norden, registrerade i FIM eller UIM tävlingskalender (med ett eget IMN nummer).

Detta gäller INTE om du ska tävla inom Norden (Danmark, Finland, Island, Norge)

Du som endast tänker TRÄNA utanför Sverige kan helt bortse från denna information, du följer bara samma rutiner som tidigare och skaffar Svemo-licens med internationellt tillägg.
Obs! (Tänk på att vissa länder kan kräva att du löser nationell licens i det landet för att få träna eller tävla där. t.ex. Frankrike och Nederländerna.)

Du som ska delta i EM-/VM tävlingar gör också precis som vanligt (kontaktar din grenkoordinator).
Har du helårslicens VM, får du tävla Internationella tävlingar på din VM-licens. 

FIM International License inkluderar en olycksfallsförsäkring och kostar:

Helårs 2500:-
Ett tävlingstillfälle 1950:-

Rapportera skada/Försäkringsinfo>>>

Detta innebär att du som ska tävla i internationella tävlingar utanför Norden, inskrivna i FIM´s tävlingskalender och innehar ett IMN nummer, ska:
(Obs! Detta gäller inte för tävlingar som även finns inskrivna i FIM Europe Open Calendar för respektive gren! För tävlingar inskrivna i båda kalendrarna kan du tävla med din Svemolicens med internationellt tillägg.)
– Lösa ut Svemolicensen med internationellt tillägg
– Fylla i beställningen av FIM Internationell tävlingslicens, via bifogad länk https://forms.svemo.se/International/Application
– Betala kostnaden för licensen via din varukorg i Svemo TA, efter registrering av licensavdelningen.
– När betalningen är klar, bekräftar vi till FIM och licensen skickas ut via mejl till dig

Team/Företagarlicens

Svemo erbjuder Team/Företagarlicens till organisationer, företag eller enskilda personer.

Licensen kräver giltig förar-/passagerarlicens samt en profil i Svemo TA. Teamet erhåller även ett frikort/team till arrangemang i tillämplig gren. Innehavaren av Team/Företagarlicens äger rätt att med namn finnas med i: startlista, program och resultatlista.

Ansökan Team/Företagarlicens

Ifylld blankett skickas till licens@svemo.se

Pris:

Grundavgift inkl 1 förare 1000:-
Tilläggsavgift 2-10 förare 500:-/förare
Från 11 förare och däröver 200:-/förare

50:-/faktura i fakturaavgift tillkommer

Tillfälliga licenser

Nationell* Internationell
Nationell tävling 500 kr
Enklare tävling 350 kr
12-16 år Ungdom 200 kr
– 12 år Guldhjälm 200 kr

E-Bike

Helårslicenser

Ålder Klass Nationell*
12-64 år MTB  500 kr
14-64 år Midsize 700 kr
16-64 år Fullsize 1300 kr

Tillfälliga licenser

Klass Nationell*
E-Bike MTB 12-64 år 150kr
E-Bike Midsize 14-64 år 350kr
E-Bike Fullsize 16-64 år 500kr

* Gäller endast i Sverige
** För träning utomlands på godkända FMN banor
** För tävling i Norden
** För tävling utanför Norden som ej är inskriven i FIM’s kalender, men är godkänd av FMN

Fullständiga licensregler finns i våra reglementen

Regler roadracing
Förare tävlar i klassen Open 600 på en blå motorcykel med siffran 36. Fotograf: Bengt Johannesson

För roadracing kan du se för vilken tävlingsform din licens gäller för.

Tävlingsformer
Juniorer som kör roadracing supersport 300. Fotograf: Bengt Johannesson

Det här behöver du för att tävla i roadracing

Tävla i Roadracing
Svemo TA

I TA köper du licens, anmäler dig till tävling, bokar startnummer etc

Svemo TA