Utbildning

Nedan hittar du de centralt arrangerade utbildningar som för närvarande finns planerade.

Listan uppdateras kontinuerligt med ytterligare utbildningar.

Vid varje kurs finns en ansvarig angiven som kan ge dig närmare besked om kursen.

Saknar du någon kurs i din gren eller ditt distrikt? Kontakta den angivna kontaktpersonen.

Utbildningar för tävlingsfunktionärer samt förarutbildningar för barn (guldhjälm) arrangeras av klubben. Ta därför kontakt med din klubb för information om dessa.

Speedway, Isracing, Flat Track, Long Track

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör Kontaktperson
Mekanikerkurs Januari För nya 250-500 förare  Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Domarutbildning  2022-02-10–12 Nya domare  Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Tävlingsledare 2022-02-12 Nya tävlingsledare  Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Chefstekniker 2022-02-12 Nya chefstekniker  Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Lagledare 2022-02-12 Nya lagledare  Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Domarträff 2022-04-01 Domare  Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Lagledarträff 2022-04-02 Lagledare  Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Banchefsutbildning April Banchefer  Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Startassistentutbildning 2022-04-21–22 Startasistenter  Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Praktiskt utbildning Domare 2022-04-21–22 Nya domare  Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820
Chefsmekaniker träff 2022-04-21–22 Fortbildning  Inbjudan ej klar Svemo ola.hansson@svemo.se
0705-935820

 

Grengemensamma utbildningar

Utbildning Datum Målgrupp Anmälan Arrangör Kontaktperson
 
           

Skapa konto i utbildningsplattformen

Svemos digitala utbildningsplattform nås via knappen ”Utbildning” i Svemo-TA.

Den enskilde medlemmen måste själv aktivera sitt konto i Svemo-TA.

Aktivera utbildningskonto>>

Anmäl dig till din utbildning!

Innan du kan gå en utbildning måste du anmäla dig till den genom att klicka på ”anmäl dig till utbildningen” på din utbildning i utbildningsplattformen. Vissa utbildningar innehåller gemensamma träffar. En kartnål i utbildningsplanen visar att tillfället är en gemensam träff. Du måste göra en separat anmälan till varje gemensam träff.

Anmäla till utbildning IUP Svemo>>

Kommande utbildningstillfällen

Till utbildningar

Vill du lära dig mer?

Till utbildningar

Senaste nytt