Tävla internationellt

Tävla internationellt

Grundkrav

För deltagande vid en internationell tävling utanför Sverige måste din svenska förarlicens vara betald. Om du inte har ett internationellt tillägg på din licens måste du lösa till det.
I Elit- samt Classiclicensen ingår redan det tillägget (ej Classic Rundbana eller Classic offshore). Om tävlingen ingår i FIM’s tävlingskalender och har ett tillståndsnummer (IMN-nummer) behöver du utöver den svenska licensen även lösa en FIM internationell tävlingslicens.

FIM internationell tävlingslicens>>

För EM- och VM-tävlingar se respektive sportgren.

Obs!
– FIM internationell tävlingslicens behövs inte vid tävling inom Norden.

 • Guldhjälmslicensen är inte giltig för tävling utanför Sverige.

Anmälan

Anmälan till tävling gör du på egen hand.
Kom ihåg! att tävlingen måste vara sanktionerad av ett internationellt förbund anslutet till FIM, FIM Europe eller UIM. Om tävlingen inte är sanktionerad gäller inga försäkringar eller licenser från Svemo och du åker på egen risk.

Starttillstånd

Skicka ett mejl till koordinatorn i din gren och meddela vilken tävling du ska köra, tävlingsdatum och gärna en länk till tävlingens hemsida. Har tävlingen sanktion enligt beskrivningen ovan och dina tävlingslicenser är betalda, får du ett starttillstånd skickat via mejl som gäller för tävlingen/tävlingarna.

Grönt kort

Om det är tävling med registrerade mc så behöver du grönt försäkringskort (kontakta ditt försäkringsbolag) samt registreringsbevis med dig.

ATA-Carnet

När en förare ska utanför Sverige och tävla i ett land som inte ingår i EU, krävs det en tullhandling som kallas ATA-Carnet för att få ta in fordonet till det landet.

USA

Om du ska tävla i USA kan du behöva en tilläggsförsäkring för tävling i USA.
Kontakta våra försäkringsmäklare>>

 

Så här ansöker du om ATA-Carnet:

 • Förare/tävlingsdeltagare ansöker om konto på www.eata.se. Klicka in på loggan för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (eller den kammare som är närmast geografiskt).
 • Skapa där ett konto enligt instruktionerna. Ett avtal genereras och mailas till den adress som är angiven i ansökan. Läs igenom avtalet, skriv under och skicka tillbaka till Handelskammaren.
 • När det är gjort aktiverar Handelskammaren kontot och det är klart att ansöka om ATA-Carnet.
 • Fyll i alla uppgifter, vilka länder ska besökas, hur många resor ska göras och framför allt vilken utrustning som ska med.
 • Då en ATA-Carnet är en värdehandling måste Handelskammaren alltid ta kreditupplysning på företaget/personen som ansöker.
 • Det går bra att ansöka som privatperson också, då behöver ett säkerhetsbelopp betalas in, innan man får utfärda carneten.
 • Standard handläggningstid är tre arbetsdagar.
 • ATA-Carneten ska stämplas/startas innan den och utrustningen lämnar Sverige, annars är den ogiltig. Därefter ska den stämplas vid varje gränspassage.
 • Instruktioner bifogas alltid, läs igenom noga och vid frågor eller tveksamheter, kontakta Handelskammaren så hjälper vi till.
 • För mer information och prislista se Handelskammarens hemsida om ATA-carneter
  Till Handelskammarens hemsida>>

Vid frågor, kontakta den Handelskammaren som finns på din ort.