Vad är trial?

Trial i terräng med närvarande minder

Trial

Trial körs i alla åldrar och av båda könen. Familjesport eller individuell elitförare – här finns alla kategorier!

Trial är en unik sport där konsten är att behärska motorcykeln till fullo. Förarens utmaning är att ta sig igenom ett sektionsavsnitt utan att ta stöd med fötterna. Om så sker prickbelastas föraren och vid tävlingens slut vinner den som har minst antal prickar. Trial är engelska och betyder försök. Trial körs i alla åldrar och av både tjejer och killar i varierad terräng såväl ute som inomhus.

I Trial finns det flera olika nivåer/spår. Allt ifrån ungdom på 80cc till elitförare. Det unika med trial jämfört an- dra grenar är att farten inte är avgörande. Vid varje sektion ställs förarna för nya utmaningar och ingen sektion är den andra lik. Att klara en svår sektion ”prickfritt” ger en fantastisk känsla och tillfredsställelse!

Trial är en mycket balanskrävande sport. Det man lär sig när man kör trial har man nytta av i all fortsatt MC-körning då man i trial lär sig att behärska en MC under alla möjliga förhållanden och på alla möjliga underlag. Trial kräver mindre budget jämfört med andra MC-sporter.

Trial körs vanligen i terräng där markerade tävlingssträckor (sektioner) på 20-50 meter övervakas av funktionärer. En tävlingsbana kan bestå av 20-40 sektioner med transportsträckor däremellan. I varje sektion kör förarna en och en. Först studerar föraren sektionen till fots. Därefter försöker föraren att köra genom sektionen utan att ta stöd av fötterna i marken. För varje fotisättning får föraren minuspoäng (prickar). Den förare med minst antal prickar efter en hel tävling vinner. X-trial är grenen som oftast körs inomhus vintertid och blir alltmer populär, bland annat tack vare TV-sändningar från SM-veckan vinter och från VM. En typisk X-trial tävling genomförs under en till två dagar med kval, semifinal och final med 6-10 förare på ett antal konstgjorda hinder, till exempel kabeltrummor, containers eller cementrör.

 

TILL DIG SOM FÖRÄLDER

Trial är den perfekta sporten för dina barn att lära sig hantera motordrivna fordon under kontrollerade former. Allt som oftast skaffar sig föräldrarna en egen maskin och skapar gemensamma upplevelser.

TÄVLINGSKLASSER

  • Senior
  • Junior
  • Ungdom
  • Nybörjare

Vid tävling skall föraren passera ett antal sektioner med så få fel som möjligt. I senior, junior och ungdomsklas- serna finns olika svårighetsgrader i sektionerna. De olika svårighetsgraderna markeras med färgade portar i sektio- nerna. Röda portar har den högsta svårighetsgraden. Därefter följer blåa, gröna, vita och gula portar, som har den lägsta svårighetsgraden. Nybörjare kan dock välja den enklaste vägen i sektionen och behöver inte följa portarna.

MOTORCYKLAR

  • Eltrial och 80 cc får tävlas med oavsett ålder.
  • 125 cc får tävlas med från och med det år föraren fyller 13 år.
  • Större än 125 cc får tävlas med från och med det år föraren fyller 15 år.


Vi finns även på Facebook, Svemo Trial

Vi ses på banorna!

En ung kille kör upp på en trätrumma med trial

Välkommen in i gemenskapen!

Träna i trial
Trial profilbild sociala medier

Regler finns i våra digitala regelböcker

Regler trial
Bild på en hand med en telefon som visar en Svemo licens på displayen.

Se vilka licenser det finns i trial och krav på förutsättningar

Licenser
En motocrossförare faller framlänges över styret och ner i leran

Försäkring för förare och minder

Försäkringsinformation