Vårt utbildningsarbete

Så här jobbar Svemo med utbildning

Utbildning av våra föreningar, ledare, funktionärer och förare är viktigt för att upprätthålla säkerhet och rättvisa på våra tävlingar samt för att utveckla verksamheten.

Svemo styrelse har utsett en utbildningskommitté att arbeta med utbildningsfrågor i förbundet.
Utbildning bedrivs förutom av utbildningskommittén även av grensektioner/kommittéer, distrikt och även av respektive klubb.

 

Utbildningsstrategi:

Strategi utbildning 2030 

Strategisk plan utbildning 2024-2025

 

Uppdragsbeskrivningar:

Utbildningskommittén>>

Utbildningsansvarig distrikt>>

Utbildningsansvarig sektion/kommitté>>

Under fliken utbildning på respektive grensida hittar du planerade utbildningar.

Protokoll utbildningskommittén

Välj ett årtal

Protokoll Utbildningskommittén 2024:1

Protokoll UK 11 2023

Protokoll Utbildningskommittén 2023:10

Protokoll Utbildningskommittén 2023:9

Protokoll Utbildningskommittén 2023:2

Protokoll Utbildningskommittén 2023:1

Protokoll Utbildningskommittén 2023:5

Protokoll Utbildningskommittén 2023:6

Protokoll Utbildningskommittén 2023:8

Protokoll Utbildningskommittén 2023:7