Vad är offshore?

Sidhuvud

I Sverige har vi en unik skärgård vilket ger oss speciella förutsättningar för båtliv. Offshoretävlingar körs därför i Sverige både på öppet hav, på insjöar eller i skärgårdsvatten med mer eller mindre avancerad navigering. I Offshore är det två personers besättning, en förare och en navigatör. Ett offshorelopp är mellan 40 – 100 sjömil långt och körs vanligen i en form med olika banslingor, men kan också köras från punkt a till b.

Det skall vara två personer i båten, förare samt navigatör. Båtarna skall både vara snabba och tåla hård sjö, för ute på de öppna fjärdarna kan det blåsa upp ordentliga vågor, och de märks i dessa båtar.

Vi finns även på Facebook, Instagram som @svemovattensport

För mer information om bland annat tävling, träning och klassindelning maila till Svemo på vattensport@svemo.se.

Vi ses!